0

ჩათესლვა

ზემოთ ხსენებული სიტყვა გამოიყენება გამარჯვების ფატალურობის და ასევე პიროვნების ფიზიკური შეურაცხყოფის გამოსახატად

-ტიპი ჯოკერში ჩავთესლე
-წესიერად მოიქეცი თორე ჩაგთესლავ!