0

პლეტი

გაქცევა.
იხმარება როგორც "იპლეტა" "პლეტი იყიდა" და "პლეტი აწია"
სიტყვა მომდინარეობს ბიბლიური მეფე დავითის ისტორიიდან, რომელიც გაურბის აბესალომს - საკუთარ ამბოხებულ შვილს. მას თან მიჰყვებიან რამდენიმე ტომის წარმომადგენლები, მატ შორის ფელეთელები. ფელეთელებიდან წარმოიშვა სიტყვა „ფლეთი“, რაც რუსული სლენგის გავლენით დამკვიდრდა როგორც „პლეტი“.

ჰო ბიჭო, ბლომად ვალები დაუგროვდა, ვეღარ იხდიდა და აქედან იპლეტა/პლეტი აწია.