0

თესლგანდონსპერმაგადარწყეული

მოცემული სიტყვა გამოხატავს ამა თუ იმ პიროვნების,საგნის ან ქმედების ერთობ განსხვავებულ ღირსებას

ბიჭო , ახალი აიფონ იქსი გავაძრე იმენა თესლგანდონსპერმაგადარწყეული ვეშია