0

ადე გამააჯვი

სიტყვა, რომელიც იხმარება როდესაც ორ ან მეტ ადამიანს სადმე ეჩქარება და ერთ-ერთირაღაც მიზეზის გამო ყოვნდება.

-წამო წამო
-მოიცა ორიწუთი ბიძერს გადავავლებ თვალს და წამოვალ
-ადე გამააჯვი