0

ნეტა შენიტოლი ვიყო და თუგინდა მილიონი მქონდეს ვალი

ხანში შესული მამაკაცისგან წამოსული სიტყვა, რომელიც მიუთითებს მის ვარგისიანობასა და მოხერხებულობაზე. ხშირად ხმარობენ უმაქნის ახალგაზრდებზე.

ეჰ ნეტა შენი ტოლი ვიყო, დედას მავუტყნავდი ყველაფერს შევაზანზარებდი.