ვიგოდნიკი - განმარტებები - ბიძერი
0

ვიგოდნიკი

როდესაც კონკრეტული ადამიანი ,ხან ერთს უმტკიცებს საუკეთესო მეგობრობას და ხან მეორეს...

-ეხლა ეგ არის შენი მეგობარი ხომმ..
-არაა შენც ჩემი საუკეთესო მეგობარი ხარ...
-აი შენ კიდე ვიგოდნიკი ხარ.