ნააბაროტ აიღე და გასული ხარ - განმარტებები - ბიძერი