0

თავი რატო არ დაგრჩა სახლში

ფრაზა რომელსაც იყენებენ მასწავლებლები იმ შემთხვევაში თუ მოსწავლე დავალებას არ შეასრულებს და თავის დაღწევის მიზნით ამბობს რომ მას რვეული დარჩა

- დავალება სახლში დამრჩა მას
- თავი რატო არ დაგრჩა სახლში