რა იყო ლეკები შემოგესივნენ? - განმარტებები - ბიძერი