0

ბებუკაი

ბუკის მაგვარი საყვირი
რომელიც ბევრად მძლავრი იყო

ბე-ბუ-კაი
თუ
ბე-ბუ-ცუდი
მაშინ მტერი შემოგ-ვერს-თალ-იყო-თალ-არიყო