0

მაგრად მოაქ არა?

სამი გამოსირებულისგან შემდგარი მდგომარეობა სადაც ერთი სირი ეკითხება მეორე მასზე მეტად აღმატებულ სირს, თუ როგორ არის მას შემდეგ რაც ამ მეორე უფრო სირმა ესესაა პლანზე ნაფაზი დაარტყა.

მაგრად მოაქ არა?
აუ კიიი.