0

აუ ღადაოოობ?

დაუჯერებელი ამბის გამგონს არ ჯერა გაგონილი ამბის.

აუ თააკ ნიცაში მივდივარ ეე,
აუ ღადაოოობ?