1

დაჭრადაო?

როდესაც ჰოიდა ნენევ გეკითხება, უნდა დაჭრა თუ არა?

ამაი რადა უნდა ქნა?
დაჭრადაო?