0

ჰადარი

ჰოიდა ნენევ კითხვას სვამს, თუ სად არის კონკრეტული სუბიექტი.

ჯემალაი ჰადარი ჯო?