0

მიდება

პროცესი, როდესაც გამყიდველი ცდილობს მიიღოს ინფორმაცია თუ რამდენადაა მზად მყიდველი საკუთარი ინიციატივით კრას ფეხი იმ სამფეხა სკამს, რომელზეც თავად დგას როცა თავი დედის ტრ*ში აქვს გაყოფილი.

თათბირი გაყიდვების ოფისში:
-აბა, თეიმურაზ, რაო მარიამმა? ყიდულობს?
-არ ვიცი, გუშინ ცოტა მივადე და ვნახოთ