0

ჩემი დედაშევეცი

გამოიყენება ქუჩურ გარჩევებში რადგან ინდივიდი უფრო თესლი როჟა გამოჩნდეს და თავისი ალოგიკური მსჯელობა დედის გინებით დაამტკიცოს

-ჩემი დედაშევეცი თუ ვიტყუებოდე