0

დავკერე

ქართული ფესვების მქონე ყრმა ბიჭის მიერ რუსი ნასწინკას ტელეფონის მოპოვების შემდგომი ემოციურად წარმოთქმული სიტყვა

რაქენი სიმონ დაკერე ი მუტელი?
კი სიმონ ნომერი მომცა და დავკერე.""|""
-