0

სპეციფიკური სუნი

წარმოსახვითი სუნი, რომელიც უდის ინდოელებს, არაბებს, ირანელებს და საერთოდ ყველა ჩამონძრეულ მიგრანტს საქართველოში

შეიყვანე აბანავე მაინც სუნი აქვთ