0

შენ რომ გინდა, მე არ მინდა?

ძირძველ კოლხურ ენაზე - რაიმე ნივთის წართმევის წარმატებით განხორციელებული მცდელობის, საკმაოდ სუბიექტურად გამართლებული არგუმენტი.

- რატომ მოგცე ჟუაჩკა, მეც რომ მინდა?
- კი მარა, შენ რომ გინდა, მე არ მინდა?