დააადედისმუტელა - განმარტებები - ბიძერი
0

დააადედისმუტელა

გამოიყენება სხვადასხვა კონტექსტში მაგალითად: ცემა, აჯვა, აგინა და სხვა.

გუშინ გია მაგრა დაადედისმუტელეს.