0

წუმპე

ადამიანი რომრლსაც იღლია სულ სველი აქვს

წუმპეე