0

მოიტა მე ჩავრთავ!

ერთ-ერთი გავრცელებული პონტის ჩასაჯმელი წინადადება.

- ნახე შეჩემა რაკაი ზაპისია.
- მოიტა მე ჩავრთავ