პრობლემა არმაქ პროსტა ნუ გამოდიან - განმარტებები - ბიძერი