1

წარაკუა

არც თუ ისე დიდი შესაძლებლობების ადამიანი, რომელიც ზედმეტად აქტიურობს და პასუხისმგებლობას იღებს ისეთ საქმეებზე რომელთა განხორციელებაც არ ძალუძს.

ეგ კურდღელი, რაღაცა მთიელობას რომ იბრალებს, რისი მთიელია ეგ წარაკუა? ცუილა დაარქვეს მაგას თიანეთში იმის გამო, რომ შემოიპარებოდა და გაიპარებოდა.
© თამაზ მეჭიაური

0

წარაკუა

ონავარი მოზარდი, ეშმაკური გამოხედვითა და ქცევებით, ხშირ შემთხვევაში უფროსების გამბრაზებელი თუმცა პოზიტიურად, რის გამოც ბოლომდე გაბრაზება ჭირს.

ჩამოდი ხიდან შე წარაკუა - დაუძახა გრიგორიჩმა პატარა გობრონს

0

წარაკუა

მშიშარა კაცი, გამქცევი კაცი, თლა წყალწაღებული.

ეგ მშიშარა წარაკუა კურდღელი