0

გაშკა

იგივე ჰაშიში. მოსაწევი რომელიც კანაფისგან მზადდება ძირითადად მას ცოტა რაოდენობით მოიხმარენ ხოლმე.

-შენ თავს ვფიცავარ დავით გუშინ შენ გაშკას ერთი ნაპასი ვხიე და კინაღამ მამაჩემი გავაღვიძე მიშველეთქო

0

გაშკა

იგივე ჰაშიში. სიტყვა მოდის რუსული ენიდან Гаши́ш (перс. حشیش‎, «хаше́ша» — «сено, сухая трава»)

მაგარი დედისმტყვნელი გაშკა მოვწიეთ გუშინ ბიჭებმა.