0

ჯვარიგვწერია

უნივერსარული დანიშნულების მქონე ზმნა რომელიც იხმარება რაიმე ცუდის თავიდან არიდების მიზნით და წინმდგომია ამ ამბის

ჯვარიგვწერია ღვარცოფი იყო