0

საზიზღარო,ბოროტო,ბინძურო

გამოიყენება ხშირ შემთხვევაში რუსთავში კერძოდ ინტერნატებში
და იგულისხმება თითქმის ყველა ვისაც მოსაწევი არააქ ან დასაბანია

მოსკა გაქვს?
არა
ფუ საზიზღარო,ბოროტო,ბინძურო