1

ბარო

'პრივეტ' ის ბანძი ფორმა. ხშირ შემთხვევაში ამ სიტყვას იყენებს გოიმი, გოიმ ბავშვებთან მიმართებაში.

ბარო როგორხარ?