0

ნაბერეჟნით გავალ

ფრაზა რომელიც გამოიყენება თბილისელი ტაქსისტების მიერ, როცა გამოუვალ მდგომარეობაში არიან,რათა ადგილს ვერ აგნებენ

(ტაქსიში)
- ნაბერეჟნით გავალ უფრო მოკლეა