0

გამოყელილი

როდესაც ადამიანს მოწევისას პერედოზი მოუვა და რწყევით გასკდება.

შეხედე რამდენი მოწია უეჭველი გამოეყელება