0

გადაჯმა

როცა რაიმე ისეთს აკეთებ რაც არ შეგეფერება!

როცა რაიმე ისეთს აკეთებ რაც არ შეგეფერება!