0

მალე ჩახვალ

ამ სიტყვებს მოიხსენიებენ იმ ადამიანის მიმართ, რომელიც ცდილობს ყველას დაასწროს და დაჯდეს მძღოლის გვერდზე (წინ).

წინ მე ვჯდები