0

შენ სომეხი არის?

კითხვა რომელიც გამოიყენება მაშინ როცა მეგობარი სიტყვას/წინადადებას არაგრამატიკულად იტყვის

- სიკვდილამდე მეზიზღება. - შენ სომეხი არის?