0

შენხოარანძრევ?!?

უმეტესწილად ძმაკაცისადმი გამოყენებული კითხვითი ფორმის ფრაზა რომელიც გამოხატავს მისი საქციელისადმი ინტერესს

-საღ გუნებაზეხარ მეგობარო?
-რაა?
-შენხოარანძრევთქო ბიჭო?!?