რას მისიგნალებ გადავაფრინდე? - განმარტებები - ბიძერი