0

ყლიდან მოჯმა

ძლიერ შეშინება. ჩაჯმის ერთ-ერთი მძიმე ნაირსახეობა.

ხლაპუშკას იმხელა ხმა ჰქონდა ყლიდან მოვჯვი