0

გააჯვი/ჩაიჯვი

"გაჩუმდი"-ის არაკულტურული ფორმა, რომელიც მხოლოდ სანაცნობო წრეში და ძმაკაცებში/დაქალებში გამოიყენება.

-რაო ბიჭო გაიხიშტე?;დ
-გააჯვი ბიჭო