0

მთვარე

აღნიშნული სიტყვა გამოიყენება ამერიკის ნასას ცენტრისა და კახი კავსაძის მიერ

ე რამოდენა მთვარეა კაცოუ.