0

ძუბაგი

ეს სიტყვა გამოიყენება იმ ადამიანის მიმართულებით რომელიც სიღორეში ცხოვრობს და ზბორებზე საწოლს არ ალაგებს

ნიკუშ კაი რა აალაგე ეგ საწოლი

მოიცა რა