0

საპნისყუნწა

ეს ორიგინალური ეპითეტი ითქმის ისეთ ადამიანზე რომლის სიგამხდრე ასე აიღიწერება " *ლე და ხერხემალი ხაარ დარჩენილი"

ჭამე ბიჭო ჭამე ხო ხედავ საპნისყუნწივითა ხაარ დალეული