0

კარტოფილი ხომ არ მიგაქვს...

სამარშრუტო ტასქის მძღოლისადმი მიმართული ფრაზა,რომელიც გამოიყენება ავტომობილის სწრაფი,არაკომფორტული და უხეში მართვისას. ხშირ შემთხვევაში მსგავსი ჩივილით გამოირჩევიან უკან მსხდომი მგზავრები.

ნელა ატარე რა კარტოფილი ხომ არ მიგაქვს?