0

აძინოკი ვოლკი

გამოიყენება პიროვნებისადმი რომელიც მარტოა მაგრამ მისი ყველას ეშინია და მასთან საქმის დაჭერა არავის სურს

იმას იცნობ? -კი იმენა აძინოკი ვოლკია