0

უეჭველი, უეჭველი...

ამ ტერმინს ძირითადად იყენებენ მაშინ, როცა ადამიანს მისთვის არასასურველი ან იმ მომენტში დასაზარებელი მოქმედებისაკენ მოუწოდებენ. ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას მაშინ, როცა რაიმე იდეას ან მონათხრობს არ ეთანხმები და დამცინავად უარყოფ მას.

1. - სანდრიკო, გამორთე ახლა ეგ კომპიუტერი და დაიძინე.
- უეჭველი, უეჭველი...
2. - გუშინ, ბაბლენას ბაითზე იმენა სამუტლეთი ავყარე...
- უეჭველი, უეჭველი...