0

საკუარის ჩაგლეჯვა

მუქარის ერთ-ერთი ფორმაა, რომელიც გამოიყენება ზედმეტად შეწუხების თავიდან ასარიდებლად.

შემეშვი, თორემ საკუარს ჩაგიგლიჯავ !