0

ნუ იგინებით ამის დედა შევეცი

გაცვეთილი, უგერგილო ხუმრობა, სადაც იუმორისტული ეფექტი მიიღწევა არათანმიმდევრულობით: მისი გამომთქმელი არ ასრულებს იმას, რასაც ქადაგებს.

- გოგოები არიან ბიჭო და ნუ იგინებით რა ამის დედა შევეცი