0

ბურთს არ დაგანახებ

ძირითადად, ფეხბურთის თამაშის დაწყების დროს წარმოთქმული შეხუმრებული მუქარა

- ისე მოგიგებ ბურთს არ დაგანახებ ვაფშე