0

გაქცევა

ინდივიდის მიერ უსასრულოდ განმეორებითი ქმედება, რომლის შემდეგაც ინდივიდი პირდაპირ ქმედება ხდება და კარგავს თავის ფიზიკურ სივრცეში არსებულ თავს.

-ბიჭო, გიოს რა ჭირს ე?
-აუ მაგას გაექცა.