0

ჩაიჯვი რა

ადამიანის გაჩუმების საშუალება, ძირითადად გამოიყენება როდესაც ვინმე გამაღიზიანებელ სიმართლეს ურევს ხუმრობაში

-რამდენი ყოფილი გყავს?
-ჩაიჯვი რა