ჯიგო - განმარტებები - ბიძერი
0

ჯიგო

ჯიგაროს შემოკლებული ფორმა

რავახარ ჯიგო