0

ტრაკულად

ყოფიერების ერთგვარი უარყოფითი ფორმა

-როგორ ხარ?
-რავი ტრაკულად.